Arholma kyrka

Arholma kyrka invigdes 1928 av ärkebiskop Natan Söderblom. Kyrkans namn är Mikaelskyrkan på Arholma. Byggnaden är ett f.d. missionshus som stått på Kungsholmen i Stockholm. Kyrkan tillhör Väddö och Björkö-Arholma församling. Fyra gånger om året är det gudstjänst och på sommaren musikkvällar. Flera bröllop och dop äger rum i kyrkan varje år, särskilt sommartid. Varje lördag kl. 18.00 ringer Arholmas kyrkklocka in helgen och nyårsafton ringer kyrkklockan in det nya året.

Arholma profilen “Simesville” har de flesta som varit på Arholma hört talas om.
Bröderna på Simesgården Wilhelm och Eugen var kyrksamma. Wilhelm var bland annat kyrkvärd. Krucifixbilden bakom predikstolen är Wilhelms verk. Bröderna skänkte också kyrksilver, mullåda och orgel till kyrkan. Slutligen donerade de sina ekonomiska tillgångar cirka 200 000:- till kyrkan. Avkastningen skulle gå till att hålla kyrkan i skick.

I vapenhuset finns en 20-sidig skrift till försäljning innehållande en beskrivning av kyrkans historia och dess inventarier för dig som vill veta mer.

Under sommaren 2013 finns ett gediget program i kyrkan för dig som är intresserad av musik, klicka här för sommarens program!