directions_bus directions_boat
store
event

Flykten till Arholma – boken om Gösta Rosen finns att köpa nu

Christer Forssander har skrivit en bok som fångar minnen från de sista estlandssvenskarna på Arholma. Gösta Rosen är ett naturbarn i verklig bemärkelse. Hans fiskarfamilj flydde från Estland till Arholma mitt under andra världskriget. Läs mer om boken och beställ den på Arholma Båks webb.


X