directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma minneslund

ARHOLMA MINNESLUND

Minneslunden förvaltas av en stiftelse och sköts av en förening. Medlemmar är välkomna till föreningen. Medlemsavgiften är 200 kr per år (pg 125392-1).

Föreningens styrelse 2020 består av:

  • Sylvia Hvistendahl-Manners (ordförande), 073 677 81 12, sylviamanners@gmail.com
  • Lars Lönnstedt (sekreterare), 076 118 1344, lonnstedtlars@gmail.com
  • Åsa Lundberg (kassör), 076 006 81 06, aasalundberg@telia.com
  • Ingvar Manners, 070 412 14 36, Ingvar.manners@telia.com
  • Menna Hagstroem, 076 117 40 07, kvarnbackens@hotmail.com

Minneslundens asksättningsområde är beläget en bit upp i skogen. Härifrån ser man havet och inseglingsleden till Österhamn mellan trädens stammar. Platsen är skyddad i den bemärkelsen att den inte hindrar allmänheten på sin vandring utmed vattnet, utan människor kan fritt ströva förbi nere på stigen.

Från minneslundens asksättningsområde tar man sig upp till Skeppet, ett tak som vilar på pelare. Här uppe planar marken ut och bildar en platå. Härifrån har man visuell kontakt med havet.

I kontrast till Minneslunden och Skeppet uppe i skogen, ligger en utsiktsplats nere vid strandkanten. Ljuset, som strilat ner genom trädkronorna i skogen och gett ett diffust intryck, blir här skarpt och klart under bar himmel. Utsikten är en gammal militär byggnation från 1940-talet, som nu ska omvandlas. Invändigt fungerar den som ett förråd. Genom att vika av från stigen norrut, ska man kunna ta sig upp på taket, via en spång med räcke i tjärat trä. Här uppe får man en fin plats för utsikt och insikt, alldeles invid havet. UTSIKTEN

Gränsen runt området för Arholma minneslund markeras på ett synligt sätt av natursten. Mer som fragment av en mur, utan att vara lika massiv som en småländsk stenmur. GRÄNSEN

Genom området går en allmän stig, som man följer för att komma till norra Arholmas klippor.

Anslagstavla

Dokument

Vinterbrev 2020

Höstbrev 2019 med bild

Vinterbrev 2019
Sommarbrev 2018
Dikter vid Ljuständning 2018
Sommarbrev 2018

Dikter vid ljuständning 2017
Höstbrev 2017
Vinterbrev 2017

MINNESLUNDEN

SKEPPET

UTSIKTEN2

Informationsfolder 2006


X