directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Förnyat Upprop till alla fordonsförare och fordonsägare på Arholma

Förnyat Upprop till alla fordonsförare och fordonsägare på Arholma. Trafiken på Arholma har på senare året kraftigt intensifierats, p.g.a de mycket populära fyrhjulingarna och nya kraftiga flakmopeder (Klass 1), vilket markant ökat risken för att en olycka skall inträffa. Våra krokiga vägar där många kurvor har skymd sikt är byggda för fordon som traktorer och hästskjuts där traktorn har en maxhastighet av 30Km/tim. Ett överraskande möte i en skymd kurva skapar obehagliga tillbud vid högre hastigheter. På uppmaning från många medlemmar vädjar vi därför till alla fordonsförare att hålla 30 km/tim som högsta hastighet på våra vägar. Tänk på att Körkortslagen även gäller på Arholma, varför fyrhjulingar kräver körkortsbehörighet vid framförande på allmän väg samt att dessa och flakmopeder klass I, naturligtvis, måste vara inregistrerade och minst trafikförsäkrade. För att få framföras på allmän väg skall alla motorfordon vara minst trafikförsäkrade. Mer att läsa om regler för Fyrhjulingar och Mopeder klass I: http://www.trafikverket.se

Arholma Intresseförening
Lars-Gunnar Tjärnquist

Arholma byalags smf
Sture Forsberg

Arholmavägarnas smf
Bo Ekstedt

 


X