Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Butiken – vår handelsbod

På Arholma har vi en handelsbod som är öppen året runt – Arholma Handel. Många tycker att det är viktigt och satsar eget arbete och troget handlande för att vi ska kunna ha det så. Förutom att tillhandahålla “livets nödtorft” är handelsboden navet i det sociala livet i ett litet samhälle som Arholma.

Flera arholmabor minns den tid då ön hade två handelsbodar. När den sista handlaren måste sluta i mitten av 1980-talet kraftsamlade ön för att bevara handelsboden på ön. Byalaget skänkte en tomt som såldes på auktion för att få pengar till att kunna starta en ny affär. Arholma Ekonomiska Förening bildades och många fast- och fritidsboende satsade eget kapital genom att köpa andelar i föreningen. Föreningen lyckades förvärva den gamla affärsfastigheten vid Norra bryggan. Driften av affären uppdrogs åt privata entreprenörer. Detta fungerade under många år, men till slut gick det inte längre då lönsamheten var för dålig. Arholma Ekonomiska Förening beslutade då att driva affären i egen regi med anställd butiksföreståndare och under högsäsong ytterligare personal.

Arholma Handel är idag en väl fungerande skärgårdshandel som drivs av Simon Werner med personal. Vi kan dock inte vara en lanthandel efter gammal modell som har “allt ”. Vår huvudverksamhet är livsmedel. Samtidigt erbjuder affären en hel del tjänster :  Posten, ombud för Systembolaget och för Apoteket, försäljning av bensin, diesel och gasol. Uthyrning av cyklar finns också. Lokalen rymmer även ett mindre utrymme för bibliotekslån och försäljning av begagnade böcker. Utan vår affär skulle inte mycket av detta finnas på Arholma.

Öppettider handelsboden