Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma ekonomiska förening

På Arholma har vi en handelsbod som är öppen året runt. Arholma Ekonomiska Förening driver affären i egen regi med anställd butiksföreståndare och under högsäsong ytterligare personal. Förutom livsmedel erbjuder affären en hel del tjänster: Posten; ombud för Systembolaget och Apoteket; försäljning av bensin, diesel och gasol; till och med en bibliotekshörna samt uthyrning av cyklar. Handelsboden är navet i det sociala livet här på ön, både under sommaren när glasskiosken är öppen och under vinterns mörka månader.

 

Vår handelsbod gör att vi kan ha en levande ö året om och därför satsar många eget arbete och troget handlande för att vi ska kunna ha det så. Du kan själv stödja affären genom att regelbundet handla och genom att bli medlem i föreningen. Det är genom engagemang och nära kontakt som gör affären till vad den är idag. Vi försöker hålla ett bra sortiment av varor, men kom gärna med önskemål och tips om vad som kan bli (ännu) bättre. Och om du vill ha en större mängd eller en speciell vara så kontakta affären så försöker vi ordna detta.

 

Att en liten ö som Arholma har en egen affär är dock ingen självklarhet. Ön hade en gång två handelsbodar och när den sista handlaren la ner sin verksamhet i mitten av 80-talet kraftsamlade ön för att bevara handelsboden på ön.  Byalaget skänkte en tomt som såldes på auktion för att få pengar till att kunna starta en ny affär. Arholma Ekonomiska Förening bildades och många fast- och fritidsboende satsade eget kapital genom att köpa andelar i föreningen. Föreningen lyckades förvärva den gamla affärsfastigheten vid Norra bryggan där handelsboden ligger än idag. Föreningens roll idag är att förvalta affärsfastigheten och sköta ekonomin.

 

Genom att köpa andelar i föreningen får man som medlem inflytande samtidigt som man bidrar till att säkerställa affärens framtid. Vill du bli medlem i Arholma Ekonomiska Förening så gör du det genom att köpa andelar i föreningen á 2000 kronor. Betala till bankgiro 5592-6505 eller kontakta:

Inger Örtendahl, Ordförande Arholma Ekonomiska Förening

Telefonnummer: 070-2009606

Mail: inger.arholma@gmail.com

 

Vi ses i affären!

Styrelsen för Arholma Ekonomiska Förening

 

Styrelsen för Arholma Ekonomiska Förening (AEF) 2023 – 2024                                  

arholmaef@gmail.com

 

Ordförande: Inger Örtendahl, inger.arholma@gmail.com, 070-2009606

V. Ordförande: Nettan Andersson, jeannette-andersson@hotmail.com, 072-2433589

Sekreterare: Lars Lönnstedt, lonnstedtlars@gmail.com, 076-1181344

Kassör: Jan Lindstedt, janolindstedt@gmail.com, 070-7580323                                                                                 

Ledamot: Thomas Andersson                  

Suppleant: Robert Lindqvist, robert@nanobygg.se, 070-7832912   

Suppleant: Pernilla Johansson, pernilla@empowermentkonsult.se, 070-2879916                                                                           

Suppleant: Hélène Rundqvist, Helene.rundqvist@gmail.com, 076-1626148  

Suppleant: Anni Hvistendahl, annihvistendahl@gmail.com, 0704-183827                                                                                                                     

Revisor: Anders Lindegren, anders.lindegren@callcontrol.se, 070-6234717

Revisor: Marcus Tägtström, marcus@newnormal.se, 070-2801700                                               

—————————————————————————————————————

Butiksföreståndare: Simon Werner, info@arholmahandel.se, 0176-56012, 072-9990555

 

STADGAR
Stadgar (nya fr 2014)

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2023

Protokoll 2023

ÅRSREDOVISNING 2021

arholma.nu/…ploads/2021/06/ÅR-2020-2.pdf