Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma ekonomiska förening

På Arholma har vi en handelsbod som är öppen året runt. Många tycker att det är viktigt och satsar eget arbete och troget handlande för att vi ska kunna ha det så. Förutom att tillhandahålla “livets nödtorft” är handelsboden navet i det sociala livet i ett litet samhälle som Arholma.

Flera arholmabor minns den tid då ön hade två handelsbodar. När den sista handlaren måste sluta i mitten av 1980-talet kraftsamlade ön för att bevara handelsboden på ön. Byalaget skänkte en tomt som såldes på auktion för att få pengar till att kunna starta en ny affär. Arholma Ekonomiska Förening bildades och många fast- och fritidsboende satsade eget kapital genom att köpa andelar i föreningen. Föreningen lyckades förvärva den gamla affärsfastigheten vid Norra bryggan. Driften av affären uppdrogs åt privata entreprenörer. Detta fungerade under många år, men till slut gick det inte längre då lönsamheten var för dålig. Arholma Ekonomiska Förening beslutade då att driva affären i egen regi med anställd butiksföreståndare och under högsäsong ytterligare personal.

Arholma Handel är idag en väl fungerande skärgårdshandel. Vi kan dock inte vara en lanthandel efter gammal modell som har “allt ”. Vår huvudverksamhet är livsmedel. Samtidigt erbjuder affären en hel del tjänster :  Posten, ombud för Systembolaget och för Apoteket, försäljning av bensin, diesel och gasol. Uthyrning av cyklar finns också. Lokalen rymmer även ett mindre utrymme för bibliotekslån och försäljning av begagnade böcker. Utan vår affär skulle inte mycket av detta finnas på Arholma.

Vi verkar under andra villkor än stora köpcentra. ICA och Coop driver inte affärer som är så små som vår. Utvecklingen under senare år gör det allt svårare att driva en liten dagligvaruhandel med tillräcklig lönsamhet. Med våra små volymer så blir prisläget ofta högre än vad större affärer kan erbjuda.

Vi gör dock vårt bästa för att Arholma Handel ska leva vidare. Vi vet att de allra flesta av både fast- och fritidsboende värnar om vår affär. Vi försöker hålla ett bra sortiment av varor, men kom gärna med önskemål och tips om vad som kan bli (ännu) bättre. Och om du vill ha en större mängd eller en speciell vara så kontakta affären så försöker vi ordna detta. Kort sagt

–  vi behöver både Dina inköp och Ditt engagemang för att vi ska kunna leva vidare!

Du kan stödja affären genom att regelbundet handla och för dig som inte är medlem i Arholma Ekonomiska Förening så kan du genom att köpa andelar bli medlem – kontakta Inger Örtendahl på tel 0176 561 64 , e-mail inger.arholma@telia.com. eller betala andel(ar) á 2000 kronor till  bankgiro 5592-6505.

Styrelsen för AEF – Arholma Ekonomiska Förening:

Ordförande: Inger Örtendahl, inger.arholma@gmail.com,0176-56164

V. ordförande: Jeanette Andersson, jeannette-andersson@hotmail.com, 072-2433589

Sekreterare: Lars Lönnstedt, lonnstedtlars@gmail.com, 076 118 1344

Kassör: Jan Lindstedt, janolindstedt@gmail.com, 070-7580323

Ledamot: Thomas Andersson

Suppleant: Bjorn Leifler, b.leifler@telia.com, 073-8225610

Suppleant: Mats Bolin, mats@arholma.com, 0768-174440

Suppleant: Robert Lindqvist, robert@nanobygg.se, 070-7832912

Suppleant: Claes Örtendahl, ortendahl@me.com, 0176-56164

Revisor: Markus Tägtström, marcus@newnormal.se, 070-2801700

Revisor: Anders Lindegren, anders.lindegren@callcontrol.se, 070-6234717


———————————————————————-
Butiksföreståndare: Lena Bolin, info@arholmahandel.se, 0176-56012 fax 0176-56010

STADGAR
Stadgar (nya fr 2014)

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2020

Protokoll 21.05.15 v2

ÅRSREDOVISNING 2021

 

arholma.nu/…ploads/2021/06/ÅR-2020-2.pdf