Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma Fiskevårdsområdesförening

Arholma Fiskevårdsområdesförening AFVOF bildades 1978 och utgör en sammanslutning av samtliga delägare med rätt till fiske inom Arholma skifteslag. Fiskevårdsområdet omfattar allt fiske inom det vattenområde som hör till skifteslaget.

STYRELSE

Klas Magnusson, ordförande tel: 070-8252233, e-post: klas@klamag.se
Folke Anulf, ledamot tel: 076-7790900, e-post: folke.anulf@telia.com
Anders Berlin, sekreterare tel: 070-5734610, e-post:anders@berlinarkitekter.se
Håkan Lindqvist, ledamot tel: 070-9350915, e-post: hakan.lindqvist@pcakuten.se
Eva Lilja Norrman, ledamot tel: 070-6439068, e-post: evaln@krakasten.se
Ulla Rasmusson, kassör tel: 070-4852065, e-post:ulla@ullarasmusson.se

Lars Berlin, suppleant tel: 070-2603358, e-post: lars.berlin@larsberlin.se


ADRESS

AFVOF Båkbergsvägen 2, 76454 ARHOLMA
E-post: Arholmafvof@gmail.com

NYHETER

Filmklipp från kamerahuset Gäddfabriken (uppdaterad 2024-04-17)

Gäddfabriken på Arholma återuppstår 2022
Fiskerapportering juli-september 2023
Fiskerapportering juli-september 2022
Fiskerapportering allmänt (öppnas i ny flik)
Gäddfabrik i Norra Djurgårdstaden
Gäddfabrik på Värmdö
Gäddfabrik på Arholma
Bilder från Stofföfladen 2021
Fiskevård fungerar – Törnerum strax norr om Kalmar (2021-08-06)
Kampen mellan Spigg och Gädda/Abborre (från DeepSeaReporter.se)

FISKESTÄMMOR

Fiskestämma 2024
Verksamhetsberättelse 2023
Inbjudan fiskestämma 2024 – kommer inom kort
Revisionberättelse 2023 – kommer inom kort

Fiskestämma 2023
Årsmötesprotokoll (fiskestämma) 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Inbjudan fiskestämma 2023
Revisionsberättelse 2022

Fiskestämma 2022
Årsmötesprotokoll (fiskestämma) 2022
Inbjudan fiskestämma 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Budget 2022

Fiskestämma 2021
Länsstyrelsens beslut om fastställande av stadgar för AFVOF
Årsmötesprotokoll (fiskestämma) 2021-06-19
Inbjudan fiskestämma 2021
Räkenskaper 2020 (inför fiskestämma 2021)
Valberednings förslag 2021
Underlag för kontrolluppgift delägare inkomståret 2020

Fiskestämma 2020
Protokoll från fiskestämman 2020

FÖRENINGSINFORMATION

Arholma Fiskevårsdområdesförening (allmän information)

Arholma Fiskevårdsområdesförening (stadgar)

Fiskerättsbevis och fiskekort för nätfiske 2024

Fiskerapportering nät- och handredskap