Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma Intresseförening

Har du Arholmaanknytning? Då är Arholma Intresseförening något för dig!

Tillsammans med byalaget står föreningen för en mångårig tradition av midsommarfirande, stångnedtagning, sillunch, Valborgsmässoeld med mera.

På dagordningen står inte bara nöje utan även nytta. Exempel på sådana frågor är, samordning av skrot- pappersinsamling, tillsyn av badplatsen och annat praktiskt för öns bästa. Att stödja Arholmas utveckling och göra ön intressantare kostar inte mer än 300 kr per år.

Har du synpunkter, tips eller önskemål kontakta då någon ur styrelsen.

Medlemsavgiften 2021: 300kr

Medlemsavgiften sätts in på föreningens bankgiro: Bg 5105-1837 

Glöm ej namn och adress.

Styrelse:

Namn mobil Epost
Ordf: Lars-Gunnar Tjärnquist 070 3174934 tjaernquist@telia.com
V ordf: Anna Rosenfeld 070 4173820 annaro74@hotmail.com
Sekr: Anna Rosenfeld
Kassör: Elisabeth Tjärnquist 070 4394700 kicki.tjarnquist@telia.com
Led: Lennart Fransson 070 4820784 lennart.fransson@gmail.com
Maria Sjöblom 073 3104597
Supl: Barbro Irenius 070 8370393 barbro@irenius.com
Linda Glauser 076 7759894 lindawilhede@gmail.com

Dokument