Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma minneslund

ARHOLMA MINNESLUND

Minneslunden förvaltas av en stiftelse och sköts av en förening. Medlemmar är välkomna till föreningen. Medlemsavgift, 200 kr per år, eller gåvor kan betalas till pg 125392-1 eller med swish 123 256 7345). Var vänlig ange vad inbetalningen avser.

Föreningens styrelse 2021 består av:

  • Sylvia Hvistendahl-Manners (ordförande)
  • Birgitta Edenius (sekreterare)
  • Åsa Lundberg (kassör)
  • Menna Hagstroem
  • Tove Tjernkvist

  • Anders Werner

e-postadress till styrelsen är  Minneslunden39@gmail.com

Anslagstavla

MINNESLUNDEN

Minneslundens asksättningsområde är beläget en bit upp i skogen. MINNESLUNDEN Härifrån ser man havet och inseglingsleden till Österhamn mellan trädens stammar. Platsen är skyddad i den bemärkelsen att den inte hindrar allmänheten på sin vandring utmed vattnet, utan människor kan fritt ströva förbi nere på stigen.

Från minneslundens asksättningsområde tar man sig upp till Skeppet, ett tak som vilar på pelare. Här uppe planar marken ut och bildar en platå. Härifrån har man visuell kontakt med havet.

I kontrast till Minneslunden och Skeppet uppe i skogen, ligger en utsiktsplats nere vid strandkanten. SKEPPET Ljuset, som strilat ner genom trädkronorna i skogen och gett ett diffust intryck, blir här skarpt och klart under bar himmel. Utsikten är en gammal militär byggnation från 1940-talet, som nu ska omvandlas. Invändigt GRÄNSENträ. Här uppe får man en fin plats för utsikt och insikt, alldeles invid havet.  UTSIKTEN

Gränsen runt området för Arholma minneslund markeras på ett synligt sätt av natursten. Mer som fragment av en mur, utan att vara lika massiv som en småländsk stenmur. GRÄNSEN

Genom området går en allmän stig, som man följer för att komma till norra Arholmas klippor.

Dokument

Dikter vid ljuständning 2020

Sommarbrev 2020 med bild rev

Vinterbrev 2020

Höstbrev 2019 med bild

Vinterbrev 2019
Sommarbrev 2018
Dikter vid Ljuständning 2018
Sommarbrev 2018

Dikter vid ljuständning 2017
Höstbrev 2017
Vinterbrev 2017

Informationsfolder 2006