Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma Båk

Båken byggdes 1768 av hovjunkaren Pehr Ridderstad från Rådmansö. Det var tre båkar som uppfördes samtidigt, en på Högskär och en båk som i dag ersatts av fyren Simpnäsklubb. Båken är i första hand byggd som ett fast sjömärke, men den fungerade också som lotsutkik fram till 1875. När sjötrafiken motoriserades flyttades utkiken längre ut i farleden.

Under kriget mot Ryssland 1809 fungerade båken som en av många optiska telegrafstationer längst upplandskusten. Under andra världskriget 1939-45 inrymde båken också en signalstation med en underliggande stridsledningscentral.

Sedan 1997 är båken öppen för allmänheten sommartid, nu som konstutställningslokal och utsiktstorn. Utsikten från båken är vid klart väder magnifik och vid vackert väder även en utmärkt plats att njuta av solnedgången. Båken ägs av staten och förvaltas av Sjöfartsverket och är statligt byggnadsminne. Handelsbolaget Arholma båk HB har sedan 1997 bedrivit verksamhet i lokalerna.