directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Bredband

Bredband på Björkö och Arholma

OBS! För att få den senaste informationen om nuläget …. Gå till: www.arholma.net).

I mars bildade vi på konferensen Ö för Ö en projektgrupp för att säkra bredbandanslutning för Björkö och Arholma. Vi började med att undersöka hur långt IP Only kommit i sin planering av bredbandsanslutning. Det var inte så lätt att få ett besked, men slutligen har vi fått veta att de egentligen inte gjort något för att ansluta oss på Björkö och Arholma. I dagsläget finns inget planerat projekt, inga markavtal och inga avtal med entreprenörer. Vår bedömning är att det är sannolikt att IP Only kommer att lägga ner ambitionen att ansluta oss på Björkö och Arholma.

 

Så vad gör vi?

 

Den mest relevanta alternativa leverantören för oss är Norrtälje Energi. De har redan ett stamnät (fiber) draget till Björkö och Arholma. För att  Norrtälje Energi ska vara intresserade att ansluta fastigheterna hos oss krävs att de får många intresseanmälningar från oss. Så vi uppmanar alla boende på Björkö och Arholma att så snart som möjligt göra en intresseanmälan till Norrtälje Energi. Den är inte bindande och görs på Norrtälje Energis hemsida (Stadsnät), http://norrtalje.stadsnatsfabriken.se/anslut/mig

 

Men är vi inte bundna av avtal med IP Only?

 

Avtalen med IP Only var bindande i 24 månader. Efter 24 månade kan avtalen säges upp med omedelbar verkan om inte fastigheten då har fått en anslutning. Många avtal har redan gått ut, och i slutet av september i år så har i stort sett alla avtal gått ut. Det finns inga förutsättningar att IP Only har anslutit fastigheterna på Björkö och Arholma under 2018 så vi kan betrakta det som om IP Only saknar avtal hos oss. till å Björkö och Arholma.


X