Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Årsmöte Arholma Intresseförening

26maj11:00Årsmöte Arholma Intresseförening

Detaljer

Kallelse till Årsmöte Arholma Intresseförening 2018

 

Tid:           Lördag 26 maj kl 11.00

Plats:        Båkbergsgården

 

Ett år har gått och ett nytt verksamhetsår tar vid. Under det gångna året har sedvanliga åtaganden och aktiviteter genomförts – Valborgsmässofirande, Midsommar, Arholmadagen, Sillunch, Pubaftnar, Filmkvällar, Kosläpp mm …

2017 var också året då Intresseföreningen utökades med en kulturgrupp – Arholma Skärgårdskultur (ASK) med ett spännande evenemangsutbud.

Inför kommande år ser vi fram emot synpunkter, nya uppslag och idéer från medlemmarna på angelägna aktiviteter och projekt för att utveckla vårt fantastiska Arholma.

Medlemsavgift för 2018 ( 200:-) sätts på föreningens Bg 5105-1837.

(PS – det är inte förbjudet att betala in stödmedlemskap för fler i familjen)

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justerare att jämte ordf justera protokollet
 • Frågan om stämmans behörigen utlysande
 • Styrelsens Verksamhets/Ekonomiskaberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Årets resultat
 • Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • Budget för kommande verksamhetsår
 • Motioner
 • Val av styrelse
  1. Ordförande
  2. Ledamöter
  3. Suppleanter
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning
 • Medlemsavgift 2018
 • Övriga ärenden
  1. Arholma Skärgårdskultur – ASK
 • Mötets avslutande

 

Välkomna!

/Arholma Intresseförening

Mer

Tid

(Lördag) 11:00

Plats

Båkbergsgården

Kommentarer inaktiverade.