Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Årsmöte Arholma Intresseförening

26maj11:00Årsmöte Arholma Intresseförening

Detaljer

Kallelse till Årsmöte Arholma Intresseförening 2018

 

Tid:           Lördag 1 juni kl 11.00

Plats:        Båkbergsgården

 

Ett år har gått och ett nytt verksamhetsår tar vid. Under det gångna året har sedvanliga åtaganden och aktiviteter genomförts – Valborgsmässofirande, Midsommar, Arholmadagen, Sillunch, Pubaftnar, Filmkvällar, Kosläpp mm …

Inför kommande år ser vi fram emot synpunkter, nya uppslag och idéer från medlemmarna på angelägna aktiviteter och projekt för att utveckla vårt fantastiska Arholma.

Medlemsavgift för 2019 ( 200:-) sätts på föreningens Bg 5105-1837.

(PS – det är inte förbjudet att betala in stödmedlemskap för fler i familjen)

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justerare att jämte ordf justera protokollet
 • Frågan om stämmans behörigen utlysande
 • Styrelsens Verksamhets/Ekonomiskaberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Årets resultat
 • Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • Budget för kommande verksamhetsår
 • Motioner
 • Val av styrelse
  1. Ordförande
  2. Ledamöter
  3. Suppleanter
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning
 • Medlemsavgift 2019
 • Övriga ärenden
  1. Arholma Skärgårdskultur – ASK
 • Mötets avslutande

 

Välkomna!

/Arholma Intresseförening

Mer

Tid

(Lördag) 11:00

Plats

Båkbergsgården

Kommentarer inaktiverade.